DTM - Doradztwo transportowe

Firma DTM – Doradztwo transportowe powstała z myślą o branży transportowej. Transport i związane z nim zagadnienia to nie tylko nasz zawód, ale i hobby, a nasze zaangażowanie i umiejętności skutkują stale poszerzającym się gronem zadowolonych Klientów. Nasi specjaliści zajmują się trudnym tematem jakim jest czas pracy kierowcy, a głównym zadaniem jest pomoc w tworzeniu ewidencji czasu pracy kierowcy, rozliczanie diet i ryczałtów za nocleg, tworzenie raportów kontrolnych.

Wszystko powyższe ma na celu zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem kierowców do minimum oraz zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed ewentualną kontrolą Inspekcji Transportu Drogowego czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z art. 25 Ustawy o czasie pracy kierowców prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem, a jego niedopełnienie zagrożone grzywną do 30 000 zł

Z nami osiągniesz jeszczcze więcej!

OFERUJEMY:
  • ewidencję czasu pracy kierowców (miesięczna karta pracy kierowcy, wnioski urlopowe, oddanie nadgodzin, rozliczenie dyżurów, godzin nocnych, karta wynagrodzeń)
  • szczegółową analizę naruszeń pod kątem Rozporządzenia 561/2006, AETR, Ustawy o czasie pracy kierowców, wraz ze wskazówkami jak ich uniknąć w przyszłości
  • naliczanie płac na podstawie ewidencji czasu pracy (diety, ryczałty, nadgodziny, dyżury)
  • doradztwo transportowe w zakresie bieżących przepisów dotyczących czasu pracy i czasu jazdy
  • kontrola terminów odczytów z kart i tachografów
  • pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
  • archiwizacja danych cyfrowych i ewidencji czasu pracy
  • przygotowanie raportów z wykroczeń
  • przygotowanie zaświadczeń o dniach wolnych
  • wykaz brakujących danych cyfrowych oraz tarcz tachografu

KONTAKT:

Adres:

Ul. Ciepła 40, lok. 15

15-472 Białystok

Telefon:

+48 516 624 762

E-mail:

biuro@dtmtacho.pl

Masz pytanie? Napisz do nas.